ระบบเว็บไซต์โรงเรียนมาตรฐานใหม่

0

เชื่อมต่อเครือข่ายโรงเรียนเอกชน กว่า 10,000 แห่ง ทั่วประเทศ

0

เชื่อมต่อเครือข่ายโรงเรียนรัฐบาล กว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศ

0

สร้างการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลเพิ่มขึ้น

 • Package 1
 • 3,500
  per year
 • ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา
 • หน้าเว็บไซต์ 5 หน้า
 • เชื่อมต่อ Social Media
 • Package 2
 • 4,500
  per year
 • ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา
 • หน้าเว็บไซต์ 5 หน้า
 • เชื่อมต่อ Social Media
 • Package 3
 • 5,500
  per year
 • ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา
 • หน้าเว็บไซต์ 5 หน้า
 • เชื่อมต่อ Social Media
 • Package 4
 • 6,500
  per year
 • ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา
 • หน้าเว็บไซต์ 5 หน้า
 • เชื่อมต่อ Social Media

โชว์ศักยภาพของสถานศึกษา

เปิดประตู่สู่ AEC

  dayhoursminsec0
 • 0
 • 0
 • 0

Signup now

TOP