Feature

ความสามรถของระบบ

ระบบเว็บไซต์โรงเรียนที่ครบครันและทันสมัย

เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

มาตรฐานตัวระบบ

เราใช้ระบบมาตรฐานสากล ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณสมบัติใหม่ๆถูกพัฒนาขึ้นตลอดเวลา และเป็นระบบที่ทั่วโลกยอมรับ

 • ระบบมีความคล่องตัวสูง
 • ระบบมีความยืดหยุ่นสูง
 • ระบบรอรับการทำงานฟังก์ชั่นในอนาคต
 • มีระบบ Backup ข้อมูล

ภาพลักษณ์

ภาพลักษณ์ของระบบเว็บไซต์โรงเรียนถูกออกแบบให้เป็นสากล มีการวางองค์ประกอบที่ทันสมัยและมีคุณสมบัติเทียบเคียงกับเว็บไซต์มหาวิทลัยระดับโลก

 • สวยงาม ทันสมัย
 • ใช้งานง่าย
 • รองรับสื่อมัลติมีเดียเต็มรูปแบบ
 • ปรับการแสดงผลตามขนาดจออัติโนมัติ
 • UI ตอบโต้กับผู้เข้าชม
 • ดูเป็นสากลและมีมาตรฐานเทียบเคียงโรงเรียนนานาชาติขนาดใหญ่

การเชื่อมต่อภายนอก

รองรับการเชื่อมต่อกับ Social Media เต็มรูปแบบ

 • เชื่อมต่อ Facebook
 • เชื่อมต่อ Instagram
 • เชื่อมต่อ Youtube
 • เชื่อมต่อ Google+
 • เชื่อมต่อ Pinterest

Feature : ความสามารถของระบบ

TOP